Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 29/09/2022 05/10/2022 Stiahnuť správu
2. 12/01/2024 12/01/2024 Stiahnuť správu