Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/05/2023 16/05/2023 Stiahnuť správu