Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/06/2023 12/06/2023 Stiahnuť správu