Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/03/2024 13/03/2024 Stiahnuť správu