Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova ul. 99/28, Piešťany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu