Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu