Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov a Elokované pracovisko, Bijacovce 1 a Elokované pracovisko, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 24/05/2022 24/05/2022 Stiahnuť správu