Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/05/2023 23/05/2023 Stiahnuť správu