Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu