Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/11/2022 22/11/2022 Stiahnuť správu
2. 27/02/2023 27/02/2023 Stiahnuť správu