Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/06/2023 23/06/2023 Stiahnuť správu