Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/10/2022 12/10/2022 Stiahnuť správu