Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/04/2023 19/04/2023 Stiahnuť správu
2. 31/05/2023 31/05/2023 Stiahnuť správu