Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu
2. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu