Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2023 16/03/2023 Stiahnuť správu