Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/06/2022 23/06/2022 Stiahnuť správu