Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu
2. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu