Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgátatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Príbeník

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2024 15/03/2024 Stiahnuť správu