Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu
2. 20/06/2022 22/06/2022 Stiahnuť správu