Spojená škola svätého Jozefa, organizačná zložka Gymnázium svätého Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu