Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, organizačná zložka Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 01/06/2023 01/06/2023 Stiahnuť správu