Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica organizačná zložka Materská škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 17/03/2023 Stiahnuť správu
2. 27/03/2024 27/03/2024 Stiahnuť správu