Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica, organizačná zložka Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu