Spojená škola, Športovcov 1461/17 Púchov, organizačná zložka Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17, Púchov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/09/2022 21/09/2022 Stiahnuť správu