Spojená škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom, organizačnej zložke Špeciálna základná škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/11/2023 10/11/2023 Stiahnuť správu