Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno s organizačnými zložkami Základná škola – Grundschule mit Kindergarden, Školská 370/19 a Základná umelecká škola, Školská 1, Nitrianske Pravno

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 27/10/2022 27/10/2022 Stiahnuť správu