Spojená škola, Podjavorinskej 22, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
2. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
3. 13/03/2024 13/03/2024 Stiahnuť správu
4. 13/03/2024 13/03/2024 Stiahnuť správu