Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu