Spojená škola, organizačná zložka Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským – Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu