Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 26/04/2023 28/04/2023 Stiahnuť správu