Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/10/2023 05/10/2023 Stiahnuť správu