Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Školská 212, Sládkovičovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/11/2022 07/11/2022 Stiahnuť správu