Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola s materskou školou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/01/2024 25/01/2024 Stiahnuť správu