Spojená škola – organizačná zložka Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Brezová 1, Senica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu