Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola Mórica Beňovského

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/01/2023 17/01/2023 Stiahnuť správu
2. 23/10/2023 23/10/2023 Stiahnuť správu