Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola internátna

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/03/2023 09/03/2023 Stiahnuť správu