Spojená škola, organizačná zložka Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu