Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce, organizačná zložka Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2023 16/03/2023 Stiahnuť správu