Spojená škola, Ivana Krasku 491, Púchov, organizačná zložka Stredná odborná škola, Ivana Krasku 491, Púchov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 28/04/2023 28/04/2023 Stiahnuť správu