Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany, organizačná zložka Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany; Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/02/2024 23/02/2024 Stiahnuť správu