Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Ádorská 5400, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/02/2023 15/02/2023 Stiahnuť správu
2. 21/04/2022 22/04/2022 Stiahnuť správu