Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra, organizačná zložka Špeciálna základná škola s materskou školou, Mudroňova 1, Nitra

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/06/2023 14/06/2023 Stiahnuť správu
2. 18/04/2024 18/04/2024 Stiahnuť správu