Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, Lipová 6, Štúrovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2023 06/04/2023 Stiahnuť správu