Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 29/03/2023 30/03/2023 Stiahnuť správu
2. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu