Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 02/05/2022 20/05/2022 Stiahnuť správu
3. 11/05/2023 11/05/2023 Stiahnuť správu