Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6, Nitra – o. z. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6, Nitra

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu