Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/02/2023 08/02/2023 Stiahnuť správu