Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza, organizačná zložka Piaristické gymnázium, A. Hlinku 44, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/03/2022 17/03/2022 Stiahnuť správu