Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza, organizačná zložka Piaristická základná škola, A. Hlinku 44, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu