Materská škola, Vígľašská Huta – Kalinka 13, Vígľašská Huta – Kalinka

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu